Tại sao bạn nên làm việc ở IDEG?

IDEG là tổ chức chuẩn bị cho các học sinh trong nước những kỹ năng cần thiết để trở thành công dân toàn cầu mà vẫn giữ được những giá trị của Việt Nam. Tôn chỉ của IEDG là lấy học sinh làm trung tâm và là nhà tiên phong đưa những phương pháp dạy và học mới vào chương trình.

Cùng với nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam- Thế hệ ưu tú, chúng tôi còn đặc biệt quan tâm đến chiến lược phát triển nguồn nhân lực, môi trường làm việc chuyện nghiệp và thân thiện, và các chính sách đãi ngộ hấp dẫn. Bạn sẽ luôn hãnh diện khi trở thành một phần trong hệ thống giáo dục quốc tế với sự chuyện nghiệp, tôn trọng và công bằng.

Làm việc trong IEDG trao cho bạn những cơ hội có một không hai để trau dồi kinh nghiệm và phát triển kỹ năng trong mối quan hệ văn hóa đa quốc gia.

 

Tại IEDG, bạn sẽ trở thành một phần của tổ chức hiện đại và không ngừng đổi mới. Công việc mà chúng tôi có giúp bạn có được tầm nhìn sáng tạo, tiên phong và linh hoạt trong môi trường năng động và được hỗ trợ tối đa.

Hiện nay IEDG vẫn tiếp tục lớn mạnh và mở rộng, vì vậy chúng tôi cần có những ứng viên có năng lực cho các vị trí trong công ty