Vị trí

Chuyên viên pháp chế

 1. Mô tả công việc

 • Cung cấp hỗ trợ pháp lý và tư vấn cho quản lý cấp trên, các phòng ban về các vấn đề pháp lý liên quan;
 • Đảm bảo tuân thủ các kiểm soát nội bộ, các quy định pháp luật và các thủ tục khác;
 • Tính toán và xử lý rủi ro trong quá trình kinh doanh và ra quyết định của doanh nghiệp;
 • Soạn thảo các văn bản pháp lý như hợp đồng, tuyên bố, thỏa thuận, v.v.
 • Thực hiện các thủ tục bảo hộ bằng sáng chế, nhãn hiệu, v.v
 • Tham gia xử lý các tranh chấp pháp lý và các vụ kiện;
 • Cập nhật những thay đổi hiện tại về tất cả các lĩnh vực luật có liên quan và góp phần nâng cao cơ sở kiến thức về chức năng pháp lý của công ty;
 • Các nhiệm vụ khác do Quản lý giao.
 1. Yêu cầu công việc

 • Cử nhân Luật;
 • Có 02 năm kinh nghiệm làm ở vị trí tương đương;
 • Kiến thức chuyên sâu về luật và thủ tục hành chính;
 • Kỹ năng giao tiếp, phân tích và thuyết trình tốt;
 • Kỹ năng làm việc nhóm;
 • Kỹ năng quản lý thời gian, bảo mật tốt;
 • Tiếng Anh tốt (04 kỹ năng).
Địa điểm:
TP. HCM
Số năm kinh nghiệm:
2 năm
Mức lương:
Thương lượng
right arrow time clock pin e