Vị trí

Hiệu trưởng/Hiệu phó khối tiểu học – trung học

1. Mô tả công việc

– Kiểm tra, phân công, giám sát tiến độ công việc của các giáo viên – nhân viên và các bộ phận phụ trách

 • Chỉ đạo giáo viên thực hiện đúng nhiệm vụ năm học, đúng thời khóa biểu, đúng phân phối chương trình theo khối lớp
 • Nghiên cứu kỹ chương trình các lớp, phương pháp giảng dạy, quy chế chuyên môn, chỉ đạo đúng kế hoạch từ HĐQT Hệ thống
 • Phân công chuyên môn cho từng giáo viên – nhân viên phù hợp, đúng chức năng, nhiệm vụ, tạo động lực để giáo viên – nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Giao chỉ tiêu thi đua cho các tổ khối, lớp, phòng ban trực thuộc
 • Triển khai quy chế chuyên môn, quy định, thực hiện kiểm tra, dự giờ đủ số tiết theo quy định (báo trước hoặc đột xuất)
 • Tham gia trong việc đánh giá các chương trình, kế hoạch của tổ khối, lớp để đóng góp ý kiến chuyên môn
 • Triển khai đầy đủ các chuyên đề, các cuộc thi đối với giáo viên và học sinh
 • Hướng dẫn, phân công nhiệm vụ cho tổ trưởng triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ khối
 • Đánh giá xếp loại học sinh theo đúng Thông tư mới của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn đúng lịch 2 lần/tháng

– Hỗ trợ Hiệu trưởng trong công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động hàng ngày tại trường, các lớp và các hoạt động định kỳ của trường theo lịch năm học

– Thực hiện triển khai các chương trình sự kiện quy định tại lịch năm học

– Hỗ trợ chuẩn bị các hồ sơ, chứng từ, công văn lưu trữ trước khi có thanh tra của Bộ, ngành có liên quan đến kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất

– Giám sát và báo cáo Hiệu trưởng/Phòng Học vụ hoạt động hàng ngày và các diễn biến bất thường (nếu có)

– Tham vấn cho Hiệu trưởng các vấn đề có liên quan đến chuyên môn trong công tác đào tạo, quản lý

2. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý giáo dục hoặc Sư phạm
 • Có kinh nghiệm trên 5 năm quản lý nhân sự, quản lý chuyên môn ở các trường công lập hoặc tư thục khác
 • Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý tại các trường song ngữ và quốc tế
 • Ưu tiên có khả năng tiếng Anh giao tiếp, khả năng tin học thành thạo
 • Có kinh nghiệm trong việc xây dựng hoặc vận hành các mô hình giáo dục mới hiện nay
Địa điểm:
TP.HCM
Số năm kinh nghiệm:
5 năm
Mức lương:
Thương lượng
right arrow time clock pin e