Vị trí

Trợ lý Ban Giám hiệu

I. Mô tả công việc

 • Sắp xếp triển khai các kế hoạch từ Ban Giám hiệu đến các đơn vị trong Trường.
 • Hỗ trợ Ban giám hiệu trong việc giám sát, đôn đốc các phòng ban, tổ bộ môn, đội ngũ giáo viên nước ngoài, triển khai các mục tiêu kế hoạch theo chức năng đã được phân công.
 • Tham vấn cho các trưởng phòng, ban, bộ phận trong việc lên kế hoạch trong từng giai đoạn. Hỗ trợ các phòng ban triển khai, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến học sinh, giáo viên, chất lượng giảng dạy…. của bộ phận theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu.
 • Tham gia cùng Ban giám hiệu trong công tác đối nội, đối ngoại và giữ gìn hình ảnh thương hiệu của nhà Trường. Tham dự và hỗ trợ Hiệu trưởng trong các buổi gặp gỡ, giao thương với đối tác trong và ngoài nước.
 • Giúp Ban giám hiệu thực hiện hoạt động điều hành hàng ngày.
 • Tiếp nhận công văn, hồ sơ, tài liệu từ các phòng ban, bộ phận và nhận thông tin phản hồi trong nhà Trường.

II. Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về sư phạm, ngôn ngữ anh, biên phiên dịch, quản lý giáo dục,…
 • Có thể sử dụng tốt tiếng anh ở cả 4 kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 2 năm trở lên
 • Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
 • Năng động, hòa đồng, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công việc
 • Chịu được áp lực công việc
right arrow time clock pin e