Hội đồng
Giáo dục

Ban cố vấn

Cô Cecelia H. Yauger
Cố vấn Chương trình
Thầy James Lepak
Cố vấn Chương trình
Thầy Mark D. Hogue
Cố vấn Chương trình
Thầy David Paul Stump
Cố vấn Chương trình

WASS

Hệ thống Trường Quốc tế Tây Úc
Cô Trần Thị Tố Như
Hiệu Trưởng
Thầy Stephen Zahra
Hiệu Trưởng Chương trình Quốc tế
Cô Lê Thị Hương Thủy
Hiệu phó Chương trình Việt Nam Khối Trung học
Thầy Lê Phan Hưng
Hiệu phó Chương trình Việt Nam Khối Tiểu học
Thầy Jason D. Cubbage
Hiệu phó Chương trình Song ngữ Bang Tây Úc Khối Trung học
Thầy Kerr Michael Andrew
Hiệu phó Chương trình Song ngữ Bang Tây Úc Khối Tiểu học
Thầy Nguyễn Văn Tân
Điều phối viên chương trình IELTS
Thầy Trần Quốc Bảo
Hiệu phó Chương trình Quốc tế
Điều phối viên chương trình Tú tài Quốc tế
Cô Phan Thị Nhật Hạ
Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây Úc
Cô Asia Oliinyk
Hiệu phó Chương trình Mầm non Bang Tây Úc
Cô Võ Thị Hữu Hạnh
Hiệu trưởng Khối Mầm non
Cô Dharna Vij
Hiệu phó Chương trình Mầm non Bang Tây Úc

PennSchool

Trường Quốc tế Mỹ Pennsylvania
Cô Cao Thiên Ái Nương
Hiệu trưởng
Thầy Gustavo Páez
Hiệu phó Khối Trung học
Cô Trần Thị Hồng Hà
Hiệu phó Khối Trung học

AmCollege

Trường Trung cấp Bách khoa Việt Mỹ
Thầy Phạm Đức Trọng
Phó Hiệu trưởng
Cô Lương Thị Kim Dung
Phó Hiệu trưởng

Penn Academy

Trung tâm Ngoại ngữ Đông Dương
Thầy Phạm Đức Trọng
Giám đốc Trung tâm