Institute of Accounting & Business Management

Viện Kế toán & Quản trị Kinh doanh (IABM) được liên kết với các chuyên gia hàng đầu để cung cấp các chương trình tiên tiến về quản lý, tài chính và kinh tế nhằm tạo ra các cá nhân và doanh nghiệp xuất sắc.

26  khóa đào tạo            100 chuyên gia          200 doanh nghiệp

2,000 lãnh đạo                      10,000 học viên        24 cơ quan cấp tỉnh

KHÓA ĐÀO TẠO

KHÓA ĐÀO TẠO CÁ NHÂNKHÓA HỌC KINH DOANH
Khóa đào tạo CEO – Giám đốc điều hành

Khóa đào tạo CFO – Giám đốc tài chính

Khóa đào tạo CHRO – Giám đốc nhân sự

Khóa đào tạo CCO – Giám đốc khách hàng

Quản lý nhân sự chuyên nghiệp

Phân tích và kiểm soát tài chính

Kế toán và Tài chính cho các nhà lãnh đạo

Quản lý cho quản lý cấp caoQuản trị thương hiệu

Kỹ năng quản lý

Khóa đào tạo nhân viên

Quản lý trung gian cho doanh nghiệp

Kế toán cơ bản – KT01

Kế toán nâng cao – KT02

Hệ thống quản lý kế toán trên Excel – KT03

Sổ sách kế toán và phần mềm ứng dụng

Báo cáo tài chính và quyết toán thuế – KT05

Phần mềm kế toán MISA

Khai thuế và thuế – TH01

Kế toán tổng hợp
Kế toán doanh nghiệp và khai thuế

Kế toán

Kế toán công nghệ thông tin – PAIT

Giấy chứng nhận thực hành thuế

Quản lý trung gian cho cá nhân

Khởi nghiệp

Download our brochure

Click here to download

LIÊN HỆ

Viện Kế toán và Quản trị kinh doanh

4 Nguyễn Thông, P.7, Q.3, TP.HCM

Tel: (028) 3526 4972

Web: iabm.edu.vn

Email: program@iabm.edu.vn