Phát triển
bền vững

INDOCHINA GROUP &

KHÁT VỌNG TOÀN CẦU HÓA

Indochina Group định hướng xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện với các chương trình học, chương trình phát triển kỹ năng và dịch vụ hỗ trợ học tập đa dạng. Các chương trình này sẽ tạo ra nền tảng cho sự phát triển bền vững và mang lại một hệ thống giáo dục khép kín hỗ trợ toàn diện cho người học trong từng giai đoạn học tập và trong bối cảnh thay đổi không ngừng của kỷ nguyên số.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có mục tiêu phát triển các dịch vụ hỗ trợ cùng nhiều sản phẩm đa dạng và đẳng cấp cho khách hàng toàn cầu. Trên hành trình đó, chúng tôi cam kết định hình sản phẩm, dịch vụ và phát triển doanh nghiệp theo hướng bền vững.

Những cột mốc nổi bật

20

năm hình thành
và phát triển

800

nhân viên trên toàn
Hệ thống

#1

Nhà đầu tư số 1
tại Pennsylvania (Mỹ)

10

đơn vị thành viên
tại Việt Nam

500.000

học sinh và sinh viên
đã tốt nghiệp

8

cơ sở
tại TP.HCM

5

đơn vị thành viên
tại nước ngoài

20

năm hình thành
và phát triển

800

nhân viên trên toàn
Hệ thống

#1

Nhà đầu tư số 1
tại Pennsylvania (Mỹ)

10

đơn vị thành viên
tại Việt Nam

500.000

học sinh và sinh viên
đã tốt nghiệp

8

cơ sở
tại TP.HCM

5

đơn vị thành viên
tại nước ngoài

THAM QUAN INDOCHINA GROUP

right arrow time clock pin e