TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG

STT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP ĐỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐÔNG DƯƠNG CỘNG TÁC
CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO CHỪNG CHỈ ĐÀO TẠO NÂNG CAO BẰNG CỬ NHÂN
1 Sư phạm mầm non
2 Sư phạm tiểu học
3 Kế toán
4 Tài chính – Ngân hàng
5 Công nghiệp du lịch
6 Quản trị bán hàng kênh siêu thị
7 Công nghệ thông tin
8 Thương mại điện tử
9 Marketing
10 Quản lý kho
11 Quản trị kinh doanh