Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tập đoàn Phát triển giáo dục quốc tế Đông Dương phấn đấu để trở thành một trong những tập đoàn giáo dục quốc tế đi đầu ở Việt Nam. Chúng tôi nỗ lực để làm người tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực quốc tế. Chúng tôi cũng cố gắng dạy học sinh những kỹ năng sống và làm việc trong môi trường quốc tế thông qua việc áp dụng những phương pháp giáo dục mới và tiến bộ trong giảng dạy và quản lý.

Sứ mệnh của chúng tôi là trao cho học sinh ở mọi lứa tuổi, khối lớp, trình độ giáo dục và nghề nghiệp những cơ hội học tập công bằng; đóng góp và cải thiện chất lượng nền giáo dục Việt Nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chương trình học thuật xuất sắc
  • Hệ tư tưởng quốc tế
  • Khả năng giao tiếp hiệu quả
  • Một cộng đồng hợp tác lẫn nhau
  • Cân bằng trong cuộc sống
  • Chính trực trong mọi hành động
  • Ươm mầm những nhà lãnh đạo