Tầm nhìn

Trở thành đơn vị dẫn đầu về giáo dục tại Việt Nam thông qua việc cung cấp hệ sinh thái giáo dục đa dạng và các chương trình đào tạo chất lượng quốc tế cho mọi lứa tuổi.

Sứ mệnh

Mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam các chương trình giáo dục xuất sắc thông qua các phương pháp học tập đa dạng, linh hoạt dựa trên sự sáng tạo và đổi mới không ngừng, từ đó giúp các bạn hiện thực hóa ước mơ, mở ra những cánh cửa tương lai và có được nền tảng tốt nhất để hội nhập toàn cầu.

Giá trị
cốt lõi

1. Đổi mới

Chúng tôi liên tục đổi mới, cải thiện mọi khía cạnh và tập trung vào các giải pháp giúp tăng cường chất lượng đào tạo và giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục

2. Trải nghiệm

Tại IEDG, mọi trải nghiệm đều có giả trị riêng biệt. Chúng giúp bất kỳ ai đã, đang và sẽ là thành viên của chúng tôi cảm nhận được sức mạnh của sự đoàn kết, nỗ lực cùng nhau hoàn thiện và phát triển

3. Tận tâm

Chúng tôi luôn tận tâm giúp đỡ học sinh, sinh viên và gia đình, những người luôn có mục tiêu lớn trong học tập, sẵn sàng dành thời gian và nổi lực để đạt được thành công.

4. Kế thừa

Thế hệ kế cận không chỉ là các nhân viên của IEDG mà còn là các em học sinh, sinh viên mà chúng tôi đang đào tạo, cung cấp kiến thức và kỹ năng. Trong tương lai, chúng tôi tin rằng các em học sinh cũng chính là những người tiếp bước, đồng hành cùng chúng tôi, không chỉ trong hành trình xây dựng nền giáo dục văn minh hiện đại, mà còn trong công cuộc vun đắp một xã hội phát triển, phồn vinh và cường thịnh.