Thư Từ Chủ Tịch

Trong những năm qua, Tập đoàn Phát triển Giáo dục Quốc tế Đông Dương (IED) đã không ngừng phát triển và khẳng định bản thân trong lĩnh vực giáo dục toàn cầu. Nhằm duy trì sự tăng trưởng ổn định và đột phá cho tương lai, chúng tôi tin rằng chất lượng giảng dạy và đào tạo là những giá trị cốt lõi và là chuẩn mực cho sự phát triển bền vững của IEDG.

Hiện nay, IEDG là đối tác uy tín với các tập đoàn giáo dục quốc tế hàng đầu tại nhiều nước phát triển như Úc, Mỹ, Đức và Canada. Trong những năm tới, IEDG sẽ tiếp tục nâng cao nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo, cũng như mở rộng các chi nhánh hiện có. Chúng tôi đang tăng tốc để mang lại nhiều chương trình học thuật quốc tế cho Việt Nam trong tương lai gần. Qua đó, chúng tôi có thể cung cấp cơ hội học tập bình đẳng, nâng cao khả năng cạnh tranh toàn cầu cho thế hệ trẻ và thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục Việt Nam và giáo dục thế giới.
IEDG rất biết ơn sự tin tưởng và đồng hành của các đối tác, quý phụ huynh và các bạn học sinh. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của mọi người trong tương lai.

Chủ tịch hội đồng quản trị

TS. Trần Văn Rũng