South Western Australian English Center

Nhiệm vụ của Trung tâm Anh ngữ Nam Tây Úc là xây dựng nền tảng tiếng anh để phát triển khả năng sự dụng ngoại ngữ và tiếp thêm sức mạnh cho các học sinh trên con đường toàn cầu hóa

 

8 chương trình                      1000 học sinh                        300 giáo viên

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Tiếng Anh cho trẻ em
  • Tiếng Anh cho thiếu niên
  • Tiếng Anh phổ thông
  • TOEIC
  • TOEFL
  • TOEIC iBT
  • IELTS
  • SAT
  • English Express

Download our brochure

Click here to download

LIÊN HỆ

South Western Australian English Center

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 6290.5078 – 6290.5089

Email: info@swae.edu.vn