Math Talents

Tại Trung tâm Nhân tài Toán học, chúng tôi tạo động lực thúc đẩy tình yêu toán học của các em học sinh và phát triển kỹ năng tư duy cũng như tiêp thu kiến thức bằng những phương pháp dạy học tích cực và hiện đại.

3 chương trình                      500 học sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình dự bị:

  • Dành cho các em từ 2- 6 tuổi
  • Chương trình tiểu học
  • Dành cho các em học sinh từ 7-15 tuổi
  • Chương trình trung học
  • Dành cho các em học sinh từ 16-18 tuổi

Download our brochure

Click here to download

LIÊN HỆ

Maths Talent

157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (08) 6290.5076 – 6290.5077